Stap 4: Borging

De situatie rondom gevaarlijke stoffen kan veranderen in uw bedrijf. Heeft u een vaste aanpak om veranderende situaties te signaleren en veilig te maken?

Ja Nee

Veranderende situaties kunnen zijn:

  • U krijgt nieuwe werknemers.
  • Uw bedrijf schakelt zzp’ers of uitzendkrachten in.
  • Het VIB van een gevaarlijke stof wordt herzien.
  • Er gelden nieuwe grenswaarden.
  • U vervangt een gevaarlijke stof in het productieproces door een andere stof.
  • U gaat een nieuw product maken.
  • U introduceert nieuwe beheersmaatregelen of alternatieve productieprocessen waarbij u geen of minder gevaarlijke stoffen gebruikt.

Check minimaal één keer per jaar de veiligheidssituatie in uw bedrijf. Onderzoek of u misschien kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen kunt vanvangen door een niet-gevaarlijk of minder gevaarlijke alternatief.

Veranderingen in het productieproces, of in de stoffen waarmee gewerkt wordt, kunnen nieuwe risico’s opleveren. U moet daarvoor passende maatregelen nemen. Voor een goede aanpak doorloopt u nog een keer de stappen van de zelfinspectie.

Hulpmiddelen

Veelgestelde vragen