Antwoorden veranderen? Klik op het tabblad hierboven om uw antwoorden te zien. U kunt daar ook een vraag aanklikken om het antwoord te veranderen. Let op! Alle antwoorden die ná die vraag komen, worden gewist. U moet een deel van de zelfinspectie opnieuw doorlopen.

U heeft 1 actiepunt

Stap opnieuw invullen

U heeft alle onderwerpen doorlopen! Klik op een rood vak om uw actiepunten voor dat onderwerp te zien.