Stap 1: Inventariseren

Heeft u een overzicht gemaakt van alle gevaarlijke stoffen in uw bedrijf?

Ja Nee

Wat zijn gevaarlijke stoffen?
Inventariseer alle gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig zijn. Denk aan gevaarlijke stoffen die:

  • gebruikt worden
  • gemaakt worden
  • ontstaan tijdens het werk
  • op voorraad zijn

Denk o.a. aan:

  • kankerverwekkende en mutagene stoffen
  • reproductietoxische stoffen
  • gevaarlijke stoffen met een gevaarsymbool
  • gevaarlijke stoffen die tijdens het werk ontstaan (o.a. lasrook, hout- en kwartsstof, dieselmotoremissie)
  • stoffen die vrijkomen bij gevaarlijke reacties tussen stoffen (zoals chloorgas bij chloorbleekloog en zoutzuur in zwembaden)
  • stoffen die de technische dienst gebruikt bij reparatie en onderhoud

Voor u begint met uw inventarisatie:
Zorg altijd dat uw medewerkers zo min mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat kan met logische maatregelen zoals: beperk het aantal mensen dat ermee werkt, scherm de stoffen goed af, tref voorzieningen voor het veilig uitvoeren van reparaties, houd uw medewerkers alert, berg gevaarlijke stoffen veilig op na gebruik.

Hulpmiddelen

Veelgestelde vragen