Stap 2: Beoordelen

Heeft u het blootstellingsniveau bepaald voor alle gevaarlijke stoffen in uw bedrijf?

Ja Nee

Blootstellingsniveau
Het blootstellingsniveau is een waarde die aangeeft in welke mate uw werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen. De waarde hangt af van twee factoren:

  • de concentratie gevaarlijke stof waaraan een werknemer wordt blootgesteld
  • hoe vaak en hoe lang de blootstelling plaatsvindt

 U kunt het blootstellingsniveau vaststellen op twee manieren:

  • met een kwantitatieve schattingsmethode
  • door te meten

Beoordeling laten toetsen?
Bij meer dan 25 werknemers moet u uw eigen beoordeling laten toetsen door een deskundige (arbeidshygiënist of iemand met vergelijkbaar niveau).

Bij minder werknemers geldt: als u een erkend RI&E-instrument gebruikt, hoeft toetsing niet. Een erkend RI&E-instrument herkent u aan dit logo.

Hulpmiddelen

Veelgestelde vragen