Stap 4: Borging

De situatie rondom gevaarlijke stoffen kan veranderen in uw bedrijf. Heeft u een vaste aanpak om veranderende situaties te signaleren en veilig te maken?

Ja Nee

Veranderingen intern en extern
Bij elke verandering moet u nagaan of uw veiligheidsmaatregelen nog voldoende zijn. Bij veranderingen binnen uw bedrijf én bij externe veranderingen. 

Interne veranderingen zoals:

  • U krijgt nieuwe werknemers.
  • Uw bedrijf schakelt zzp’ers of uitzendkrachten in.
  • U vervangt een gevaarlijke stof in het productieproces.
  • U gaat een nieuw product maken.
  • U introduceert nieuwe beheersmaatregelen of een nieuw productieproces. 

Externe veranderingen zoals:

  • Het VIB van een gevaarlijke stof wordt herzien.
  • De grenswaarden van een stof worden aangepast.
  • Een stof komt op de lijst van CMR-stoffen.
  • Een stof komt op de autorisatielijst of op de restrictielijst. 

Veranderingen kunnen nieuwe risico’s opleveren. U moet daarvoor passende maatregelen nemen. De zelfinspectie is daarbij een goed hulpmiddel.

Doe minimaal één keer per jaar een veiligheidscheck

Check minimaal één keer per jaar de totale veiligheidssituatie in uw bedrijf. Bijvoorbeeld met de zelfinspectie. Let vooral op de kankerverwekkende (C) en mutagene (M) stoffen. Is uw inventarisatie nog actueel? Zijn er nieuwe stoffen bijgekomen op de SZW-lijst? Kunt u de CM-stoffen vervangen door een minder gevaarlijk alternatief? 

Hulpmiddelen

Veelgestelde vragen