Stap 3: Maatregelen

Heeft u een plan van aanpak met daarin structurele maatregelen?

Ja Nee

Plan van aanpak
Ieder bedrijf moet een plan van aanpak hebben voor de omgang met gevaarlijke stoffen. In dit plan staat:

  • welke structurele maatregelen u neemt om de gezondheid van uw werknemers te beschermen
  • een planning voor de uitvoering van deze maatregelen op korte termijn

Let op! Zolang u de maatregelen nog niet heeft uitgevoerd, kan het nodig zijn dat uw werknemers zich beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Structurele maatregelen
Dit zijn maatregelen die de risico’s van gevaarlijke stoffen blijvend verlagen. Bijvoorbeeld: afzuiging van schadelijke dampen bij de bron.

Aanvullende maatregelen kunnen nodig blijven
Soms zijn structurele maatregelen niet voldoende om uw werknemers te beschermen. In dat geval zullen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig blijven. U moet dit onderbouwen in uw risico-inventarisatie en evaluatie.


Veelgestelde vragen